Klantenservice & FAQ
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Privacy Policy

   Privacybeleid

   Gegevensverzameling en -verwerking

    

   Data-acquisitie

     

   De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U kunt hun contactgegevens vinden in de juridische kennisgeving van deze website.


   Technische gegevens worden geregistreerd door onze IT-systemen. Dit betreft z. B. Internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.


   Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.


   U kunt onze site bezoeken zonder persoonlijke gegevens op te geven. We slaan alleen toegangsgegevens op zonder persoonlijke referentie, zoals B. de naam van uw internetprovider, de pagina van waaruit u ons bezoekt of de naam van het opgevraagde bestand. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om ons aanbod te verbeteren en om geen conclusies over uw persoon te trekken.


   Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling, bij het openen van een klantenaccount, bij het invullen van een contactformulier of bij het registreren voor een nieuwsbrief. We gebruiken de gegevens die u verstrekt zonder uw afzonderlijke toestemming alleen om uw bestelling uit te voeren en te verwerken.


   Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, punt b) AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt . We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om te factureren.

    

   Gegevensopslag

     

   Uw contracttekst wordt opgeslagen. We sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt de algemene voorwaarden ook op elk moment hier lezen. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in onze klantenlogin, mits u zich bij ons heeft geregistreerd met een account.

   Zodra het contract volledig is verwerkt en de betaling volledig heeft plaatsgevonden, worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik en verwijderd nadat de fiscale en commerciële regelgeving zijn verlopen , tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat de ander heeft ingestemd met het gebruik van uw gegevens. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of door een functie te gebruiken die is voorzien in het klantaccount.

    

   Behandeling van klant- en contractgegevens

     

   We geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit nodig is in het kader van de contractafwikkeling, bijvoorbeeld aan het bedrijf dat is belast met de levering van de goederen of het bedrijf verantwoordelijk voor het verwerken van betalingen Kredietinstelling. Een verdere verzending van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de verzending heeft ingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.


   Om het contract na te komen, geven wij uw gegevens door aan de rederij die met de levering belast is, voor zover dit nodig is voor de levering van de bestelde goederen. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces selecteert, geven wij de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieder of aan de geselecteerde betaling. onderhoud. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u daar een account aanmaakt. In dat geval moet u tijdens het bestelproces inloggen bij de betalingsdienstaanbieder met uw toegangsgegevens. De gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder is in dit opzicht van toepassing.


   Indien nodig kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan het bedrijf in opdracht van een kredietcontrole.


   De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 Para. 1 lit. b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt .

    

   Versleuteling

     

   Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als websitebeheerder stuurt, gebruikt deze site een SSL of TLS - Versleuteling. Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.


   Gecodeerde betalingstransacties op deze website

   Als er een verplichting is om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. rekeningnummer voor machtiging tot automatische incasso) na het sluiten van een betaald contract, zijn deze gegevens nodig voor betalingsverwerking.

   Betalingstransacties met gangbare betaalmiddelen vinden uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Bij gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

    

   Cookies

     

   Sommige websites gebruiken zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.


   Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.


   De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.


   U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, en de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in bepaalde gevallen uitsluit. algemeen activeer het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.


   Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u nodig heeft (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid . 1 lit. f GDPR opgeslagen. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als er andere cookies (bijv. Cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze apart behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

   Verplichte informatie en algemene informatie

    

   Opmerking over de verantwoordelijke partij

     

   De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen) beslist.


   De persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking op deze website is de algemeen directeur (zie juridische kennisgeving).


   De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming voor bedrijven met hun administratieve hoofdkantoor in Nederland is Autoriteit Persoonsgegevens . U kunt ook contact opnemen met deze autoriteit via de functionaris voor gegevensbescherming van uw land. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op hier.

    

   Functionaris voor gegevensbescherming

     

   Vanwege de wettelijke voorschriften die op ons van toepassing zijn, zijn we niet verplicht om een ​​functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen en hebben we geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. 

    

   Contactformulier

     

   Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft opgegeven, door ons verwerkt met het oog op het verwerken van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen opgeslagen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

   De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 Par. 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die zijn uitgevoerd tot het moment van herroeping, blijft onaangetast door de herroeping.

   De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. na het verwerken van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

    

   Registratie op deze website

     

   U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de voor dit doel ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft aangemeld. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden vermeld. Anders weigeren we de registratie.

   Voor belangrijke wijzigingen, zoals de omvang van het aanbod of voor technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen we het bij de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken om u op deze manier te informeren.

   De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Een informele e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast

   De gegevens die tijdens de registratie worden geregistreerd, worden door ons opgeslagen zolang u bent geregistreerd op onze website en worden vervolgens verwijderd.

   Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

    

   Intrekking van toestemming

     

   Sommige gegevensverwerkingshandelingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Een informele e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot aan de herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

    

   Recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

     

   In geval van schending van de gegevensbeschermingswet heeft de betrokken persoon het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is Autoriteit Persoonsgegevens . U kunt ook contact opnemen met deze autoriteit via de functionaris voor gegevensbescherming in uw deelstaat. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op hier.

    

   Recht op overdraagbaarheid van gegevens

     

   U heeft het recht om gegevens die we automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan uzelf of aan een derde partij in een gemeenschappelijke , machinaal leesbaar formaat toestaan. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

    

   Informatie, blokkering, verwijdering

     

   U heeft het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op elk moment , in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens.

    

   Recht om de verwerking te beperken

   Volgens artikel 18 AVG hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, voor zover

   • u betwist de juistheid van de gegevens;
   • de verwerking is onwettig, maar u weigert deze te verwijderen;
   • we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of
   • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG.

   Reclame-e-mails en tegenspraak

   Wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres met uw afzonderlijk aangegeven toestemming gebruikt voor onze eigen reclamedoeleinden totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen wij de hiervoor benodigde of door u apart verstrekte gegevens gebruiken om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen. Uw e-mailadres wordt niet voor reclamedoeleinden doorgegeven aan andere bedrijven. Uitschrijven voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link in de nieuwsbrief.

   Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukverplichting voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van advertentie-informatie, zoals spam-e-mails.

   MailChimp

   Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp om nieuwsbrieven te versturen. De aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

   MailChimp is een dienst waarmee onder meer de verzending van nieuwsbrieven georganiseerd en geanalyseerd kan worden. Als u gegevens invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief (bijv. E-mailadres), worden deze opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

   MailChimp is gecertificeerd volgens het "EU-US Privacy Shield". Het "Privacy Shield" is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS, die tot doel heeft de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming in de VS te waarborgen.

   Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die met MailChimp is verzonden, maakt een bestand in de e-mail (zogenaamde webbaken) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Op deze manier kan worden bepaald of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Ook technische informatie wordt geregistreerd (bijv. Tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende nieuwsbriefontvanger. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

   Als u geen analyse door MailChimp wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor voorzien wij in elk nieuwsbriefbericht een link. U kunt zich ook rechtstreeks op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

   De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft onaangetast door de herroeping.

   De gegevens die u bij ons hebt opgeslagen om u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en door onze servers nadat u zich heeft afgemeld. de nieuwsbrief en verwijderd van de servers van MailChimp. Gegevens die we hebben opgeslagen voor andere doeleinden (bijv. E-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

   Raadpleeg voor meer informatie het MailChimp privacybeleid https://mailchimp.com/legal/terms/

   Totstandkoming van een verwerkersovereenkomst

   We hebben een zogenaamde "Gegevensverwerkingsovereenkomst" gesloten met MailChimp waarin we MailChimp verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden .

   Betalingsprovider

   Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u selecteert, zullen wij de betalingsgegevens die voor dit doel zijn verzameld, doorgeven aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, betalingsdienstaanbieder of dienstverlener in opdracht van ons aan de geselecteerde betalingsdienst.

   Als u ook een betalingsdienstaanbieder selecteert met de betaalmethode, bevindt u zich na doorschakeling in de beveiligde internetomgeving van de door u gekozen kredietinstelling. Het beveiligde dataverkeer wordt gegarandeerd door uw bank of uw betalingsdienstaanbieder. We leren de inhoud van dit dataverkeer niet, maar krijgen alleen te horen dat de betaling succesvol is verwerkt of het betalingsproces is geannuleerd. De gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder is in dit opzicht van toepassing.

   Afsluiten van een orderverwerkingsovereenkomst

   We hebben een overeenkomst bereikt over de verwerking van bestellingen met de respectieve betalingsdienstaanbieder waarin we de respectieve aanbieder verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet of alleen te beschermen met de uwe om deze met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming door te geven aan derden.

   Billink - kredietcontrole en score

   Als we vooruitbetalingen doen, bijv. B. in het geval van een aankoop op rekening behouden wij ons het recht voor kredietinformatie te verkrijgen op basis van wiskundig-statistische procedures om onze gerechtvaardigde belangen te vrijwaren. Hiervoor geven wij opdracht aan het bedrijf

   Billink BV

   Jan Leentvaarlaan 61

   3065 DC Rotterdam (Nederland)

   Tel.: +31 (0) 900-0400031

   E-mail: [email protected]

   Privacybeleid: https://www.billink.nl/uploads/docs/privacy_statement_billink.pdf

   of. hun Duitse of Nederlandse vestigingen met de bijbehorende gegevensverzameling en -verwerking. Meer informatie over hoe zij omgaan met de vereiste gegevensbescherming kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaringen op de Billink-website.

   We sturen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole naar dit bedrijf en gebruiken de ontvangen informatie over de statistische kans op wanbetaling om een ​​afgewogen beslissing te nemen over de rechtvaardiging , uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.

   Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden en die onder meer adresgegevens bevatten dingen.

   Er wordt rekening gehouden met uw belangen die bescherming verdienen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De wettelijke basis voor de overdracht van uw gegevens is artikel 6, lid 1, onder a) AVG (toestemming), artikel 6, lid 1, onder b) AVG (verwerking om een ​​contract na te komen) en artikel 6, lid 1, onder f) AVG ( Waarborgen van gerechtvaardigde belangen bij vooruitbetalingen).

   Toestemmingen die u ons of Billink geeft of heeft gegeven, kunnen te allen tijde met ingang voor de toekomst worden ingetrokken.

   Mollie

   Op onze website bieden wij onder meer betaling aan bij de betaaldienstverlener Mollie

   Als u de betaling doet met aanbiedingen van Multisafepay, verzamelt Multisafepay verschillende transactiegegevens en stuurt deze door naar de bank. Naast de gegevens die nodig zijn voor de betaling, kan Multisafepay aanvullende gegevens verzamelen, zoals adressen of individuele items in het winkelwagentje als onderdeel van het transactieproces.

   Multisafepay verifieert vervolgens de transactie met behulp van de authenticatiemethode die voor dit doel bij de bank is opgeslagen. Noch wij, noch derden hebben toegang tot uw accountgegevens.

   Details over betaling met Multisafepay zijn te vinden in de algemene voorwaarden en de gegevensbescherming bepalingen van Multisafepay:

   De wettelijke basis voor de overdracht van uw gegevens is artikel 6, lid 1, punt a AVG (toestemming), artikel 6, lid 1, punt b AVG (verwerking voor uitvoering van een contract). en Art. 6 Para. 1 lit. f AVG (bescherming van gerechtvaardigde belangen bij vooruitbetalingen).

   U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk moment in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerkingsoperaties in het verleden.

   PayPal

   Op onze website bieden we onder andere betalingen via PayPal aan. De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd).

   Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden de betalingsgegevens die u heeft ingevoerd naar PayPal verzonden.

   Details over betaling met PayPal zijn te vinden in het PayPal-privacybeleid. De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. a AVG (toestemming) en Art. 6 Para. 1 lit. b AVG (Verwerking om een ​​contract uit te voeren).

   U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk moment in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerkingsoperaties in het verleden.

   Sofortüberweisung / SOFORT Banking

   Op onze website bieden we betaling via directe overschrijving / SOFORT Banking. aanbieders van deze betalingsdienst, die is ontwikkeld door Payment Network AG, zijn verschillend Leveranciers in verschillende Europese landen, waaronder Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "Sofort GmbH") en Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna”) met vestigingen in verschillende Europese landen.

   Met behulp van het "Sofortüberweisung" -proces ontvangen we in realtime een betalingsbevestiging en kunnen we onmiddellijk aan onze verplichtingen voldoen.

   Als u een van de "directe" betalingsmethoden heeft gekozen, voer de pincode in en een geldige TAN voor de betalingsprovider, waarmee hij kan inloggen op uw online bankrekening. Na het inloggen controleert de software automatisch uw rekeningsaldo en voert de overdracht naar ons uit met behulp van de door u verzonden TAN. Het stuurt ons dan direct een transactiebevestiging. Na het inloggen worden uw verkopen, de kredietlimiet van de rekening-courantkrediet en het bestaan ​​van andere rekeningen en hun voorraden automatisch gecontroleerd.

   Naast de pincode en TAN worden de betalingsgegevens die u heeft ingevoerd en de persoonlijke gegevens naar Sofort GmbH verzonden. Uw persoonlijke gegevens zijn uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer (s), e-mailadres, IP-adres en alle andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De overdracht van deze gegevens is nodig om uw identiteit zonder twijfel vast te stellen en om pogingen tot fraude te voorkomen.

   De overdracht van uw gegevens aan Sofort GmbH is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder a AVG (toestemming) en artikel 6, lid 1, onder b) AVG ( verwerking om een ​​contract na te komen). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerkingsoperaties in het verleden.

   Analysetools en advertenties

   Orderverwerking

   We hebben contracten voor orderverwerking gesloten met zowel Google als met andere aanbieders van webanalysetools die we gebruiken en hieronder worden vermeld, en we passen de strikte vereisten van de Duitse gegevens toe beschermingsautoriteiten het gebruik van analyse-instrumenten volledig.

   Juridische basis

   De wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van gegevens is toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a. en artikel 7 AVG, de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en uitvoering van contractuele maatregelen volgens artikel 6, lid 1, lit. b. AVG, de verwerking voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen volgens artikel 6, lid 1, lit. c. AVG, en voor reclame ter bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f. AVG.

   Google Analytics

   Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

   Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

   De opslag van Google Analytics-cookies is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

   IP-anonimisering

   We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

   Browser-plug-in

   U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer. 

   Bezwaar tegen gegevensverzameling

   U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden geregistreerd:

   Google Analytics deactiveren.

   U kunt meer informatie vinden over het omgaan met gebruikersgegevens op Google Analytics in de Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

   Demografische kenmerken op Google Analytics

   Deze website gebruikt de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in de sectie "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

   Google Analytics Remarketing

   Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverschrijdende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

   Met deze functie kunnen de advertentiedoelgroepen die zijn gemaakt met Google Analytics Remarketing worden gekoppeld aan de apparaatoverschrijdende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene apparaat (bijv. Mobiele telefoon), ook worden weergegeven op een ander van uw apparaten (bijv. Tablet of pc).

   Als u uw toestemming heeft gegeven, zal Google voor dit doel uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account koppelen. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven op elk apparaat waarop u inlogt met uw Google-account.

   Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde gebruikers-ID's, die tijdelijk worden gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren voor adverteren op verschillende apparaten en creëren.

   U kunt permanent bezwaar maken tegen remarketing / targeting op verschillende apparaten door gepersonaliseerde advertenties in uw Google Deactiveer account hier https://www.google.com/settings/ads/onweb/

   De samenvatting van de gegevens die in uw Google-account zijn geregistreerd, is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u aan Google kunt geven of kunt intrekken (artikel 6, lid 1, lit. een AVG). In het geval van gegevensverzamelingsprocessen die niet worden samengevoegd in uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account heeft of bezwaar heeft gemaakt tegen het samenvoegen), is de verzameling van gegevens gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Het gerechtvaardigd belang vloeit voort uit het feit dat de websitebeheerder een belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van de websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

   U kunt meer informatie en het privacybeleid vinden in het Privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

   Google AdWords en Google Conversies bijhouden

   Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

   Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we zogenaamde conversietracking. Als u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en werd doorgestuurd naar deze pagina.

   Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. De klanten komen te weten hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig te deactiveren in uw internetbrowser onder de gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

   De opslag van "conversiecookies" is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

   U kunt meer informatie over Google AdWords en Google Conversies bijhouden vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.nl/policies/privacy/.

   U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, en de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in bepaalde gevallen uitsluit. algemeen activeer het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

   Bing-advertenties (Universal Event Tracking - UET)

   Op onze website worden gegevens verzameld en opgeslagen met behulp van technologieën van Bing Ads-tools van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS, van waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen.

   Dit stelt ons in staat om de activiteiten van gebruikers op onze website te volgen als ze onze website hebben bereikt via advertenties van Bing Ads. Als u via een dergelijke advertentie onze website bereikt, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. We gebruiken een Bing UET-tag die, in verband met de cookie, enkele niet-persoonlijke gegevens over het gebruik van de website opslaat. Dit omvat onder meer de tijdsduur die ze op de website doorbrengen, welke delen van de website zijn bezocht en welke advertenties zijn gebruikt om toegang te krijgen tot de website. Er wordt geen informatie over uw identiteit vastgelegd.

   De verzamelde informatie wordt verzonden naar Microsoft-servers in de VS en daar opgeslagen. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens voorkomen door de instelling van cookies uit te schakelen. Dit kan onder bepaalde omstandigheden de functionaliteit van de website beperken.

   Bovendien kan Microsoft uw gebruiksgedrag op verschillende van uw elektronische apparaten volgen via zogenaamde cross-device tracking en zo gepersonaliseerde advertenties weergeven op of in Microsoft-websites en -apps. U kunt dit deactiveren.

   Meer informatie over de analysediensten van Bing vindt u op de Bing Ads-website. Algemene informatie over gegevensbescherming vindt u bij Microsoft en Bing in het privacybeleid van Microsoft.

   Hotjar

   De tool Hotjar, een webanalysedienst van Hotjar Ltd. gevestigd in Malta Gegevens verzameld en opgeslagen op basis waarvan gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren en worden gebruikt om ons aanbod te verbeteren en af ​​te stemmen.

   Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die lokaal op het eindapparaat van de paginabezoeker worden opgeslagen en zo herkenning mogelijk maken bij een volgend bezoek aan onze website.

   De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen zullen niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder uitdrukkelijke toestemming om afzonderlijk te worden gegeven. Meer informatie over gegevensverwerking vindt u in het privacybeleid van de provider. 

   Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen van gegevens door Hotjar voor de toekomst, kunt u een zogenaamde opt-out-cookie instellen, die u onder deze link.

   Trusted Shops Trustbadge

   Op onze homepage gebruiken we de zogenaamde Trustbadge van Trusted Shops GmbH, Subberather Straße 15 c, 50823 Keulen. Deze tool wordt gebruikt om het Trusted Shops-keurmerk, de mogelijk verzamelde gebruikersbeoordelingen en het assortiment Trusted Shops-producten voor kopers weer te geven. Voor kopers wordt de badge geïntegreerd na een bestelling op deze website.

   De wettelijke basis voor gebruik is Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR (de bescherming van overheersende legitieme belangen bij de best mogelijke marketing van onze aanbiedingen

   Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd bevat van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenten de opvraging. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site automatisch overschreven.

   Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken na het voltooien van een bestelling of als u zich al heeft geregistreerd om ze te gebruiken.

   Details over hoe Trusted Shops omgaan met gegevens zijn te vinden in het privacybeleid van Trusted Shops.

   Toestemmingen die u ons of Trusted Shops heeft gegeven, kunnen te allen tijde met ingang voor de toekomst worden ingetrokken.

   We hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met de dienstverlener met betrekking tot het verzamelen, verwerken en opslaan van uw gegevens.

   Sociale netwerken - deel inhoud via plug-ins

   Facebook-plug-ins (Like & Share-knop)

   Plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, zijn op onze pagina's geïntegreerd.

   U kunt de Facebook-plug-ins herkennen aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk" -knop op onze site. U kunt hier een overzicht van de Facebook-plug-ins vinden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

   Wanneer u onze website bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Hierdoor krijgt Facebook de informatie dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Als u op de Facebook-knop "Vind ik leuk" klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's linken aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. U kunt hierover meer informatie vinden in het Facebook-privacybeleid.

   Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

   Twitter-plug-in

   Functies van de Twitter-service zijn geïntegreerd op onze website. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

   Door Twitter en de "Re-Tweet" -functie te gebruiken, worden de websites die je bezoekt gekoppeld aan je Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Deze gegevens worden ook naar Twitter verzonden. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter op: https://twitter.com/privacy.

   U kunt uw instellingen voor gegevensbescherming op Twitter wijzigen in de accountinstellingen onder https://twitter.com/account/settingswijzigen.

   WhatsApp

   We bieden je de mogelijkheid om met ons te communiceren via onze WhatsApp-server op onze website. Als u van deze service gebruik wilt maken, hebben we een geldig gsm-nummer en enkele aanvullende gegevens nodig waarmee we kunnen verifiëren dat u daadwerkelijk de eigenaar bent van het gsm-nummer of dat hij / zij ermee instemt om het te gebruiken voor communicatie met ons.

   Wanneer u zich registreert voor de WhatsApp-server, bewaren we daarom de voor- en achternaam die zijn opgeslagen in uw WhatsApp-account, uw mobiele telefoonnummer en het tijdstip van registratie op onze server . Dit dient naast een bewijs van uw aanmelding en uitvoering van de door u gevraagde dienst ook om misbruik door derden uit te sluiten. Verdere gegevens worden niet verzameld. De genoemde gegevens worden alleen verzameld voor de genoemde doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden.

   De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, letter a AVG (uw toestemming). U kunt uw toestemming voor de opslag van de genoemde gegevens te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door een WhatsApp-bericht te sturen of door een e-mail te sturen naar onze contactpersoon voor gegevensbescherming.

   Contactpersoon voor gegevensbescherming

   Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens of intrekking van uw toestemming, neem dan contact op met ons bij Communicatiegegevens vermeld in de juridische kennisgeving.

   Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »